2

Mii de tineri au fost motivați să devină anreprenori în cadrul proiectul NewGenerationSkills

Proiectul NewGenerationSkills s-a dovedit a fi un succes prin activitățile derulate până în primăvara anului 2019. În cadrul proiectului au fost elaborate planuri de acțiune locale, menite să aducă tinerii mai aproape de mediul economic. Mii de tineri au fost implicați atât în evenimente de networking, cât și în cursuri de formare profesională, care se derulează cu succes și în prezent în cadrul Pachetului Dinamic de Învățare. Iată câteva din rezultatele acestor activități ale orașelor partenere.

Tinerii din Belgrad au un nou centru

Belgrad, deși este motorul economic al țării, se confruntă cu o problemă serioasă în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. O soluție pentru rezolvarea acestei probleme ar putea fi rezolvată prin impulsionarea antreprenoriatului.
În urma analizei situației au fost evidențiate câteva probleme:
• Lipsa coordonării între instituții și lipsa abordărilor sistematice pentru sprijinul tinerilor antreprenori
• Lipsa informării privind sursele de finanțare
• Absența serviciilor de consiliere
• Lipsa de experiență profesională a tinerilor
Un rol major în rezolvarea problemelor cu care se confruntă tinerii îl are biroul de tineret din cadrul municipalității. Prin deschiderea Laboratorului de Inovare „EUREKA” tinerii din Starigrad au la dispoziție un spațiu ce oferă suport continuu prin consilierea furnizată de experți, unde pot să își implementeze ideile, să cunoască noi oameni și să își creeze parteneriate. Una dintre cele mai eficiente inițiative a fost derularea de cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului. Municipalitatea din Starigrad recunoaște necesitatea educației și formării in tehnologia informației și în acest sens au fost derulate 70 de cursuri oferite in mod gratuit tinerilor.

Cluj-Napoca și-a stabilit țeluri ambițioase

Zona Metropolitană Cluj dorește să devină până la finele anului 2020, un punct național de referință atât în domeniul dezvoltării economice cât și antreprenoriatului social în rândul tinerilor, prin inovare, digitalizare, lansare și promovare a inițiativelor de business.
Pentru atingerea acestor obiective, planul local de acțiune urmărește:
• Să schimbe paradigma! Prin dezvoltarea unei culturi antreprenoriale bazate pe cunoaștere și prin schimbarea mentalității tinerilor în ceea ce privește antreprenoriatul social și inovarea socială.
• Să furnizeze capital în vederea asigurării suportului și a surselor de finanțare necesare derulării proiectelor de antreprenoriat social.
• Să consolideze abilitățile și competențele cheie în domeniul antreprenoriatului social.
Actorii interesați au fost implicați permanent în cadrul sistemului “cvadruplei helix” (Societate civilă, Mediul politic, Mediul de afaceri și Mediul academic) asigurându-se facilitarea comunicării bidirecționale între tineri și mediul de afaceri prin activități informale de tipul “O zi cu mentorul tău în afaceri”.
Laboratorul de Inovare și Implementarea Pachetului Dinamic de Învățare sunt cele mai importante inițiative dezvoltate în cadrul proiectului care oferă tinerilor șansa de a dobândi competențe antreprenoriale pentru dezvoltarea lor viitoare ca inovatori în era societății digitale.

Graz susține tinerele antreprenoare

Laboratorul de Inovare pentru Tineret din Graz, urmărește impactul regional al inovării sociale și al antreprenoriatului social. Atelierele de lucru sunt urmate de prelegeri despre inovare în care tinerii își prezintă propriile idei inovatoare de afaceri, unei echipe de experți profesioniști.
Până în prezent au avut loc 8 evenimente la care au participat 331 de studenți, din care 202 femei. Programul de învățare dinamică este oferi în cadrul Laboratorului de Inovare pentru Tineret, tinerilor cu vârste cuprinse între 15-19 ani. Tinerii Își pot dezvolta abilitățile de inovare antreprenorială, digitală și socială, prin intermediul modulelor de învățare care combină educația antreprenorială cu competențele digitale.

Liberec găsește soluții problemelor identificate

Laboratorul de inovare din Liberec denumit DEXIC μFabLAb a oferit un mediu de încredere pentru tineri și proiectele lor antreprenoriale prin intermediul Pachetului Dinamic de Învățare care le-a dezvoltat competențele digitale și antreprenoriale.
Din cele 8 module de formare 4 sunt module care s-au axat pe dezvoltarea competențelor digitale și 4 pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Tinerii participanți la aceste cursuri au fost motivați de mentori din mediul academic și cel de afaceri.
S-au organizat și ateliere de lucru pentru modelarea și tipărirea 3D și un alt atelier de lucru pentru generarea de idei de afaceri. La finalul cursului participanții au interacționat cu startup-urile internaționale din cadrul programului Acceleration.

Maribor se concentrează pe creșterea interesului tinerilor pentru inovarea socială și antreprenoriat social

La Maribor a fost creat pentru tineri un laborator de inovare socială Fejs(t)spejs și o rețea de sprijin pentru transferul de competențe. Tinerilor li s-a oferit posibilitatea de a se implica în evenimentele locale ale comunității și de a identifica potențialul de dezvoltare a sectorului economiei sociale. Cea mai importantă inițiativă din cadrul Laboratorului de inovare a fost organizarea Taberei de Inovare Socială (care oferă cursuri de formare în cadrul Pachetului Dinamic de Învățare).
Au fost organizate 4 ateliere de lucru pentru consolidarea competențelor tinerilor în domeniul inovării sociale și a antreprenoriatului social. În cadrul laboratorului de inovare socială, au fost găzduite o serie de evenimente de networking:
• Meet& Greet- networking cu antreprenorii sociali internaționali.
• Oktoberfejst- inovare socială& și povești la o bere.
• Ateliere de lucru despre înființarea întreprinderilor sociale.
• Tabără interactivă pentru tineri
Activitățile proiectului au fost prezentate la două posturi de radio locale și pe conturile de Facebook și Instagram create.

Sofia a informat 2000 de persoane despre activitățile proiectului

Planul local de acțiune elaborat de municipalitatea din Sofia a fost structurat pe două obiective principale:
• Realizarea unei infrastructuri pentru crearea unui mediu favorabil pentru inovare și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Sofia.
• Integrarea în educația inițială a cursurilor de competențe antreprenoriale.
În 27 septembrie 2018 a fost inaugurat laboratorul de inovare din Sofia. După 3 luni de funcționare acest laborator s-a dovedit a fi un mediu de atragere a tinerilor antreprenori și inovatori prin intermediul celor peste 50 de evenimente organizate, a programelor dinamice de învățare și a discuțiilor colective cu cei peste 2000 de participanți.
Pachetul de Învățare Dinamică a fost implementat de asociația de dezvoltare din Sofia cu conexiune directă la Strategia de Specializare Inteligentă. Au fost create parteneriate cu universitatea din Sofia, Societatea Bulgară de Date, Microsoft Bulgaria și Unesco Bulgaria.
Ujbuda a devenit centrul conexiunilor
Planul de acțiune elaborat de partenerul lider al proiectului, sprijină în mod eficient consilierea profesională a tinerilor cu vârste între 15-26 ani pentru a-și dezvolta competențele de inovare. Prin programele de formare profesională, tinerii sunt susținuți să își dezvolte ideile de afaceri până la internaționalizarea afacerii.
Tinerii au fost informați despre oportunitățile oferite de acest proiect în cadrul evenimentelor de diseminare ( sesiuni de gătit, noaptea startup-urilor, Neonlight Quiz, etc.).
În anul 2018 a fost lansat programul de formare în parteneriat cu Academia Up, care include un curs pilot de 9 luni (Pachetul Dinamic de Învățare) cu participarea a 25 de tineri.
Un nou curs a început în luna martie 2019, pentru încă 25 de studenți, cursuri care au oferit și o formare alternativă pentru elevii de gimnaziu la Fundația Kontakt, cu scopul de a învăța tinerii cum să își construiască o carieră profesională.

Conferința Finală și Târgul de idei din Campusul Lagymanyosi

Evenimentul de închidere a proiectului NewGenerationSkills se va desfășura în 4 iunie 2019, în campusul Lagymanyos. În aceeași zi se va organiza o Conferință și un Târg de Idei unde toți partenerii își vor prezenta cele mai bune proiecte și unde se vor împărtăși experiențele acumulate în cadrul proiectului.
Scopul este de a prezenta rezultatele proiectului NewGenerationSkills implementat prin intermediul partenerilor, la nivel internațional, acordându-se o atenție deosebită proiectelor cu cel mai mare potențial de succes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *