2

Despre proiectul NewGenerationSkills

Generațiile tinere au potențialul de a fi motoare proactive ale inovației și de a deveni filtre de schimbare în cadrul comunităților lor locale. Totuși, 62% dintre tinerii din Europa centrală și estică nu sunt interesați să își înceapă propria afacere, în timp ce unu din cinci și-ar dori aceasta, dar consideră că este prea dificil. Această cultură antreprenorială slabă și lipsa capacităților de management a inovației sunt recunoscute ca o provocare-cheie în zona Dunării. Principalul obiectiv al Proiectului NewGenerationSkills (NGS) este acela de a crea un mediu activator pentru inovație (socială) și antreprenoriat al tinerilor. Responsabilitatea autorităților în activarea inovației la nivel local este unul esențial. Aceștia pot induce schimbarea prin politici locale atent create și pot facilita cooperarea diferiților actori, care este necesară pentru a închide abisul între educație și muncă.

Grupul Consultativ Local în domeniul Inovație (Local Innovation Advisory Group – LIAG)
LIAG este grupul consultativ local de specialitate al proiectului, care servește ca o platformă de cooperare pentru părțile interesate ale districtului în implementarea management-ului efectiv al inovației la nivel local și regional. Grupul constă din membri voluntari care reprezintă sectoare diferite ale industriei, pentru a acoperi toate aspectele procesului local al inovației. Membrii grupului au fost extrași din patru zone: afaceri, educație, societate civilă și administrație publică (guvernul local). Fiecare manager LIAG este selectat prin acordul membrilor, iar el sau ea va coordona principalele activități ale grupului.

LIAG coordonează procesele inovației la nivel local și dezvoltă instrumente pentru concurența din cadrul zonei în economia globală. Grupul consultativ oferă suport profesional pentru două documente cheie (“Agenda în domeniul inovației pentru tineret- Youth Innovation Agenda”, și “Planul de Acțiune Local – Local Action Plan”) și dezvoltă un model de laborator de inovație. Mai mult de atât, LIAG susține operarea profesională a laboratorului și răspunde de controlul materialului de formare profesională pe care îl furnizează.
http://www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

PRIMELE ÎNTÂLNIRI ALE LIAG
AUSTRIA
NOWA, akzente
Prima întâlnire LIAG

Partenerii austrieci au avut o operare LIAG de real succes.
Nivel academic:
1. Christa Bauer, Colegiul Educațional
2. Andrea Graf, profesor de antreprenoriat
3. Christian Hartmann, Joanneum Research
4. Sandra Meier, Universitatea de Științe Aplicate
5. Christine Pichler, Inspectoratul Școlar Styrian
6. Remo Taferner, Universitatea din Graz, Founders Garage
Nivel comercial:
1. Susanne Reiber, Asociația de Dezvoltare Economică Styria
2. Ewald Verhounig, Camera de Comerț Styria
3. Werner Sammer, Ideentriebwerk – ecosistem Styria

Autoritatea locală/guvernamentală:
Orașul Graz
1. Tina Wirnsberger, Consilier Municipal pentru Afacerile Femeilor, Grüne – ad hoc LIAG
2. Gudrun Rönfeld, Departmentul Consilierilor pentru Afacerile Femeilor
3. Priska Pschaid, șeful Departamentului pentru Femei și Egalitate
4. Andrea Darvishzadeh, Departmentul pentru Economie și Turism (substitut al Andreas Morianz)
5. Andreas Morianz, șef-adjunct al Departamentului pentru Economie și Turism
6. Tanja Jeschek, Departmentul pentru Educație și Integrare
7. Martina Kaufmann, Consilier Local, purtător de cuvânt pentru Afacerile Femeilor, ÖVP
8. Anna Robosch, Consiliul Local, SPÖ

Guvernul Federal al Styria
1. Wolfgang Dolesch, Membru în Parlamentul pentru Styria, purtător de cuvânt în domeniul educației, SPÖ
2. Lara Köck, Membru în Parlamentul pentru Styria, purtător de cuvânt în domeniul educației, Grüne
3. Lukas Schnitzer, Membru în Parlamentul pentru Styria, purtător de cuvânt în domeniul educației, ÖVP
4. Marion Innerhofer-Eibel, Departmentul pentru Educație
5. Martin Wieser, Departmentul pentru Dezvoltare Regională
6. Mustafa Durmus, Sindicate
7. Muna Hamoud, Serviciul pentru Piața Muncii al Styria

Societatea civilă/Comunitatea locală
1. Johannes Frühmann, Social Business Club Styria
2. Anna Reichenberger, Management regional
3. Matthias Urlesberger, Management regional pentru tineret
4. Ridi Steibl, Centrul pentru fondatori, Taten statt Worte

A doua întâlnire LIAG
Reprezentanți ai Departamentului pentru Femei și Egalitate și ai Departamentului pentru Educație și Integrare din orașul Graz, Consiliul Local Graz, Guvernul Federal al Styria, Joanneum Research/Departmentul pentru Cercetare și Inovație și Management Regional din Styria Centrală au luat parte la a doua întîlnire LIAG la data de 9 noiembrie 2017 la Primăria orașului Graz.
S-au oferit informații noi cu privire la aspectele dezvoltate de la ultima întâlnire din luna mai 2017. Analiza locală Status Quo, TEW-Meeting în Liberec, Studiul Final și Atelierul de Recenzii din Graz au fost prezentate.
Agenda în domeniul inovației pentru tineret a fost prezentată, inclusiv feedback de la membrii care nu au putut participa. Versiunea prezentată a fost apreciată și consemnată de către toți participanții. Mai multe date de intrare și idei pentru “Planul de Acțiune Local” au fost colectate și vor fi avute în vedere pentru dezvoltare ulterioară.

S-au discutat următoarele idei:

Conștientizarea ecosistemului
Susținere financiară
Spațiu/încăpere /operare în rețea/spații libere
Perspectiva de gen/școli – pentru a se simți bine-venit
Oportunitate pentru testare: susținere financiară, stagiu de testare la punerea în funcțiune, spații de conlucrare
Identificarea și implementarea nevoilor
Punerea în funcțiune și femeile: încurajare, recunoașterea ideilor, implementare
Talente: modele de urmat din domenii diverse, subiecte pregătite
Cum să transferi/dezvolți problemele zilnice în idei inovative
Înființarea de perioade de ucenicie
Modele de afaceri
Jocuri de afaceri: eșec, planificare, finanțare
Operare în rețea – sinergii

S-a convenit ca Nowa și Akzente, în cooperare cu orașul Graz, să elaboreze o primă versiune a “Planului de Acțiune Local”, care va fi înaintată membrilor LIAG pentru feedback. Pașii ulteriori privind campaniile locale și evenimente ale comunității se vor comunica.

BULGARIA
Municipiul Sofia
Asociația pentru Dezvoltare Sofia
Prima întâlnire LIAG

La data de 1 iunie 2017, a avut loc prima întâlnire LIAG. A fost onorată de 11 participanți: echipa de implementare a proiectului, parteneri din cadrul Asociației pentru Dezvoltare Sofia, experți în domeniile de antreprenoriat social, inovație și tehnologie, educație și afaceri, precum și reprezentanți ai Consiliului Municipal din Sofia.
Organizații participante: Asociația pentru Dezvoltare Sofia, Municipiul Sofia, Consiliul Local Sofia, Școala Lauder ORT, Institutul pentru Fondatori, Reach for Change.
Emiliya Zheleva, Director al Direcției pentru Proiecte și Programe Europene, a deschis întâlnirea. Aceasta a arătat că scopul principal a fost de a prezenta obiectivele, pachetele de lucru și rezultatele scontate ale proiectului, precum și activitățile și angajamentele existente ale municipiului Sofia în acest sens. După o scurtă prezentare a proiectului, rolul și atribuțiile membrilor LIAG au fost prezentate, împreună cu rezultatele așteptate prin crearea Laboratorului de Inovație al Municipiului Sofia.

Sevdalina Voynova de la Asociația pentru Dezvoltare Sofia a prezentat un model pentru coordonarea activităților grupului și a focusat discuția pe antreprenoriat ca o mare oportunitate și alternativă pentru îmbunătățirea pieței muncii pentru tinerii din Bulgaria.

Mihaela Ivanova și Botyo Botev, consilieri în cadrul Consiliului Municipal Sofia, a subliniat legăturile dintre proiectul NGS și Strategia pentru Tineret din Sofia și Planul său de Acțiune.
Cea mai interesantă discuție a fost legată de dezvoltarea pe viitor a Agendei pentru Tineret din Sofia. S-a estimat că e mai posibil ca tinerii să devină antreprenori cu rate mai mari de educație și operare în rețea. Participanții au menționat în mod specific că mulți tineri nu dispun de șanse timpurii pentru a-și dezvolta și exersa competențele de autoritate și inovație, deoarece nu sunt parte-cheie din sistemul educațional din Bulgaria. O altă problemă importantă discutată au fost dificultățile în susținerea competențelor tinerilor într-o societate în schimbare rapidă.

A doua întâlnire LIAG

A doua întâlnire LIAG a avut loc la data de 7 noiembrie 2017. Accentul întâlnirii a fost pus pe dezvoltarea “Planului de Acțiune Local”.
Membrii au discutat acțiuni concrete, intervale de timp și resurse necesare pentru a îndeplini țintele stabilite în cadrul “Agendei în domeniul Inovației pentru Tineret”. Au subliniat activitățile, principiile, structura și etapele care trebuie dezvoltate. Dimensiunile de sustenabilitate, evaluare de risc și operațiuni post-implementare au fost discutate. Membrii au menționat importanța informării continue a părților interesate cheie cu privire la progresul, aspectele și soluțiile posibile. Concluzia generală a acestei a doua întâlniri a fost faptul că tinerii au capacitatea de a aborda provocările urbane din prezent și de a dezvolta soluții inovatoare, dar acțiunile, eforturile și competențele lor ar trebui susținute prin diverse instrumente și inițiative precum formare, ateliere de lucru și dialog structurat între tineri și cei responsabili cu politica pentru tineret a municipalității.

REPUBLICA CEHĂ
Centru pentru Inovație DEX
Prima întâlnire LIAG

Prima întâlnire LIAG a avut loc la data de 25 aprilie 2017, găzduită la locație de unul din antreprenorii locali. Centrul pentru Inovație DEX (DEXIC) a venit cu ideea unui fomat de mic dejun comercial pentru întâlnirile LIAG locale. DEXIC și-a constituit LIAG local constând din reprezentanți ai orașului Liberec, regiunea Liberec, CzechInvest, Camera de Comerț Regională, Universitatea Tehnică din Liberec și trei antreprenori locali de succes.
Toți participanții și-au exprimat dorința de a coopera și de a se reuni regulat prin întâlniri LIAG ulterioare și evenimente suplimentare pentru a intensifica suportul antreprenorial și de inovație local. Mai multe informații despre eveniment sunt disponibile la: http://dex-ic.com/acc_news2. Următoarea întâlnire LIAG este planificată pentru primăvara 2018.

UNGARIA
Municipiul Újbuda
Prima întâlnire LIAG

Prima întâlnire s-a ținut la data de 12 iunie 2017 și a avut loc în Újbuda, Budapesta. Grupul consultativ – alcătuit în total din opt membri – reprezintă sectoarele educațional, de afaceri, guvernamental și civil.
Organizații participante cu numele: Centrul de Dezvoltare a Afacerilor Mici (Small Business Development Centre) – Universitatea Corvinus din Budapesta, Școala Vocațională Specială din Újbuda, Școala Primară și Gimnazială Bethlen Gábor, Agenția de Muncă PannonWork, Spațiul Comunitar Creativ Up-Center, Agenția de Muncă Újbuda Prizma, Municipiul Újbuda (echipa de proiect).
În acest context, am ajuns să ne cunoaștem și ne-am concentrat pe introducerea proiectului. Principalele ținte ale proiectului au fost prezentate de către coordonatorul proiectului și au fost urmate de o prezentare, care a acoperit rolurile și responsabilitățile membrilor LIAG în calitate de corp consultativ. De asemenea, s-au prezentat corelația dintre laboratorul de inovație și țintele profesionale și rezultatele proiectului pentru a stabili foarte clar funcția laboratorului. În cele din urmă, participanții au discutat Programul de învățare al Laboratorului de Inovație și a hotărât ce direcții ar fi practic de urmat.

A doua întâlnire LIAG

A doua întâlnire a avut loc la data de 13 septembrie 2017. Întâlnirea a avut două părți principale: analizarea studiului de caz local și începerea activității profesionale comune.
Mai întâi, autorul studiului de caz a analizat rezultatele cu privire la tineretul local. A doua secțiune a fost împărțită în trei părți: planificarea programului profesional, combinarea “Agendei în domeniul Inovației pentru Tineret” și comunicarea locală cu tinerii. Municipiul Újbuda a început cu sincronizarea activității profesionale.
A urmat o discuție despre modul în care competența decizională vocațională rațională poate fi susținută (de exemplu: promovarea educației/școlilor vocaționale și antreprenoriatul). Apoi, am colectat ideile pentru “Agenda în domeniul Inovației pentru Tineret”. Pe scurt, beneficiul acestei mese rotunde a fost obținerea de date de intrare din mai multe puncte de vedere. Următorul pas în planificarea profesională comună a fost desemnarea celor patru poli ai Programului de Învățare Dinamic: teorie, dezvoltarea de competențe, simulare (cu exemple de urmat) și mentorat. Un aspect important a constat în separarea tinerilor pe grupe și discutarea punctului de plecare pentru abordarea acestora. În cuvintele de încheiere, fiecare membru a răspuns unei întrebări foarte relevante: Cum ar putea organizația lor contribui la comunicare și răspândirea informației despre proiect.

SERBIA
Institutul Mihajlo Pupin
Municipiul Savski Venac

Prima întâlnire LIAG

La data de 15 iunie 2017, întâlnirea introductivă LIAG a avut loc în municipiul Savski Venac cu participarea lui Marko Radenkovic (Nova Iskra), Sonja Manojlovic și Nikola Vujinovic (Agenția Regională pentru Dezvoltare și Integrare Europeană Belgrad), Danijel Pantic (ECG), Nemanja Petrovic (orașul Belgrad), Sanja Popovic-Pantic (Asociația Sârbă a Femeilor de Afaceri/IMP), Uros Tripkovic (MSV-NGS), Marija Janjic și Biljana Joncic (NGS).
Întâlnirea a debutat cu o succintă introducere a conceptului LIAG ca parte a proiectului NGS. Managerul de proiect a prezentat proiectul, țintele și obiectivele sale, rezultate scontate. Activitățile și sarcinile cheie LIAG (“Agenda în domeniul Inovație pentru Tineret”, “Planul de Acțiune Local”, Laboratorul de Inovație, Pachetul de Învățare Dinamic), au fost prezentate, cu metode de lucru (ateliere de lucru locale și internaționale), proceduri (pași și metode de conlucrare), cronologie preconizată a activităților și termenelor-limită proiectate. Toți membrii LIAG care au participat la întâlnire s-au prezentat pe ei și organizațiile lor. O discuție deschisă a implicat toți participanții la întâlnire într-un proces de împărtășire de idei, de unde s-au ivit sugestii și exemple concrete; acestea ar putea ulterior să fie incluse în prima ciornă YIA. Întâlnirea s-a încheiat cu concluzia că toți participanții (participanții și neparticipanți) vor primi materiale legate de sarcini prin email, inclusiv sugestia unei date pentru următoarea întâlnire.

SLOVENIA
Fundația PRIZMA
Municipiul Maribor
Întâlnirea introductivă

La data de 10 mai 2017, întâlnirea introductivă a LIAG a avut loc la Tkalka, Societatea Cooperantă pentru Dezvoltarea Inovației Sociale și Tehnologice. Au participat reprezentanții: municipiului Maribor, Fundației PRIZMA, Agenției de Dezvoltare Maribor, SRC Bistra Ptuj, Consiliului Local Maribor, Asociației CAAP, Serviciului de Ocupare a Forței de Muncă al Slovenia-Maribor, Universității Maribor, Camerei de Comerț și Industrie a Štajerska, HIŠA!, Infopeka, Centrului pentru Educația Adulților Maribor, Fundației SONDA, Citilab și Cooperației pentru Dezvoltare Tkalka, Organizației Studenților din cadrul Universității Maribor, Bistri UM, SPIRIT Slovenia și Centrului Tehnologic și Cultural European Maribor.
Reprezentanții Fundației PRIZMA au prezentat proiectul NewGenerationSkills. Reprezentantul CAAP a explicat apoi sensul inovației sociale, iar reprezentantul municipiului Maribor a prezentat rolurile și sarcinile LIAG. La finalul întâlnirii, participanții au discutat constituirea unui grup consultativ operațional mai restrâns.

Prima întâlnire LIAG

La data de 19 iunie 2017, prima întâlnire a LIAG a avut loc în Tkalka, Societatea Cooperantă pentru Dezvoltarea Inovației Sociale și Tehnologice, la care au participat reprezentanți ai: municipiului Maribor, Fundației PRIZMA, Agenției de Dezvoltare Maribor, Centrului Cultural pentru Tineret Maribor, SPIRIT Slovenia, Citilab și Cooperația pentru Dezvoltare Tkalka, Fundației SONDA, Universității Maribor, Incubatorului Comercial Universitar Tovarna Podjemov și Cooperației DAME.

Reprezentanții municipiului Maribor au prezentat cursul proiectului NGS, precum și orarul și programul de lucru LIAG. A urmat o prezentare a fiecărui membru LIAG și alegerea managerului LIAG. Reprezentantul Agenției pentru Dezvoltare Maribor a prezentat apoi un studiu de caz local al bunelor practici. Fundația PRIZMA a prezentat o ciornă a programului strategic privind potențialul inovator al tinerilor din Maribor și regiunea dunăreană. Întâlnirea s-a terminat cu alocarea sarcinilor care ar trebui finalizate până la toamnă.

A doua întâlnire LIAG

La data de 10 octombrie 2017, a avut loc a doua întâlnire, la care au participat: reprezentanți ai municipiului Maribor, Fundației PRIZMA, Citilab și Cooperației pentru Dezvoltare Tkalka, Agenției pentru Dezvoltare Maribor, Centrului Cultural pentru Tineret Maribor, Institutului PIP, Infopeka și Institutului IRDO.
Participanții au discutat și aprobat “Agenda în domeniul Inovației pentru Tineret” pentru regiunea Maribor și Podravje. Au discutat apoi propunerea conceptului transnațional al Laboratorului Social de Inovație și a directivelor pentru pregătirea modelului local pentru regiunile Maribor și Podravje. A fost un atelier de lucru pentru pregătirea “Planului de Acțiune Local” și discuția asupra unui program comprehensiv pentru construirea competențelor antreprenoriale pentru tineri.

ROMÂNIA
Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară a Zonei Metropolitane Cluj
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Prima și a doua întâlnire LIAG

Până acum, au avut loc două întâlniri LIAG în municipiul Cluj-Napoca. În cadrul celei dintâi, la data de 27 iulie 2017, ZMC și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV) au prezentat inițiativa NGS, informând în același timp participanții despre rolurile și responsabilitățile lor în cadrul proiectului. ADRNV a mai prezentat constatările unui studiu de caz local privind ecosistemul de inovație, care au fost urmate de o discuție în cadrul unei mese rotunde. Aceasta a constituit un prim pas în elaborarea “Agendei în domeniul Inovației pentru Tineret”, pentru care s-au colectat date de intrare valoroase. O a doua întâlnire LIAG a fost organizată la data de 25 octombrie 2017, în timpul căreia au fost diseminate rezultatele vizetelor de recenzie la Graz și Belgrad/Novi Sad. Participanții au mai discutat ciorna pentru
“Agenda în domeniul Inovației pentru Tineret”, finalizată după întâlnire. O a treia reuniune LIAG este planificată pentru luna decembrie, după o vizită de recenzie în Liberec.

ÎNTÂLNIREA INTERNAȚIONALĂ DIN LIBEREC, REPUBLICA CEHĂ
Primul atelier de lucru de specialitate transnațional

Partenerii proiectului s-au reunit între 27-29 iunie 2017 în Liberec, Republica Cehă pentru a lucra la principala țintă a Proiectului NewGenerationSkills (Programul Transnațional Danubian Interreg):
Susținerea tinerilor din regiunile selectate ale Europei Centrale și Estice care ar dori să își înceapă propriile afaceri de succes.
12 parteneri de Proiect din Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Serbia și Slovenia s-au concentrat în principal pe dezvoltarea competențelor și aptitudinilor tinerilor. Au acordat atenție specială creării unui mediu activator, care ar încuraja tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani să își dezvolte ideile inovative în proiecte de succes specifice, atât în sectoare publice cât și în cele private.

A doua întâlnire oficială a fost organizată de partenerul ceh al proiectului, Centrul pentru Inovație DEX, la Hotel Imperial, Liberec. Partenerii proiectului au discutat situația prezentă în domeniul suportului antreprenoriatului tinerilor la nivel regional și de asemenea s-au informat reciproc despre exemple ale bunelor practici implementate local. Cele mai relevante practici au putut în cele din urmă să fie transferate altor regiuni participante în cadrul Proiectului NewGenerationSkills.
“Este prima dată când am avut o întâlnire la această scară aici în Liberec,” a afirmat Jan Forman, manager de proiect IC DEX. “Am organizat evenimente similare numai la Praga anterior. Totuși, feedback-ul considerabil de la partenerii noștri a dovedit pur și simplu că alegerea noastră a fost corectă. Este unul din motivele principale pentru care am dori să continuăm cu acest trend regional, dacă este posibil pe viitor”, a adăugat Forman.

SESIUNI DE RECENZIE
Partenerii proiectului au demarat recent vizite de schimb în toate cele șapte țări. Obiectivul acestui element din proiect este de a se familiariza cu bunele practici ale celorlalți, inițiative locale și experiențe legate de antreprenoriatul tinerilor și îmbunătățirea competențelor tinerilor.

ÎNTÂLNIREA DE RECENZIE ȘI CONFERINȚA DIN SERBIA
Prima întâlnire de recenzie a avut looc în Serbia în octombrie: în Novi Sad și în Belgrad. Cei doi parteneri în vizită au fost guvernul local al Districtului 11 (Újbuda) din Budapest, Ungaria și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV) din România.

Accentul evenimentului care a durat două zile a fost pe locurile multifuncționale menținute de organizațiile de tineret. Tipurile diferite de spații servesc scopuri diferite, sunt utilizate în calitate de birouri de conlucrare, săli de conferință și locuri pentru comunitate. Au fost introduse programele complexe ale acestor organizații. Reflecțiile detaliate au prezentat activitățile lor și au colectat experiențe pozitive și negative ca lecții pentru viitor. Coordonatorii și operatorii acestor programe s-au concentrat pe sfaturi practice, inclusiv:

cum se poate construi o comunitate profesională mixtă sau tehnică
cum arată modelul de afaceri utilizat
formare profesională de succes, evenimente educaționale și mentorat

Conferința Internațională: “Antreprenoriat Inovativ al Tineretului și Femeilor în Regiunea Danubiană”

Institutul Mihajlo Pupin a găzduit partenerii NGS din Cluj și Újbuda la conferința “Antreprenoriatul Inovativ al Tineretului și Femeilor din Regiunea Danubiană”, organizată cu susținerea Enterprise Europe Network din Serbia, Macedonia, Croația și Ungaria, cu asistența Asociației Femeilor de Afaceri din Serbia. Ținută la Master Center în Novi Sad la 5 octombrie 2017, a adunat peste 100 de antreprenori de succes tineri și femei experimentate din regiune care și-au împărtășit exemplele de bună practică participanților, informații privind stimulentele, surse de finanțare și suport. La eveniment au fost distribuite materiale promoționale NGS.
Reprezentantul Újbuda, Ádám Polgár, a prezentat exemple de suport pe care municipiul Újbuda îl oferă tinerilor antreprenori, în timp ce reprezentantul din Cluj, Gergely Török, a explicat măsurile de susținere pe care ADRNV le oferă IMM-urilor și tinerilor antreprenori în calitate de partener NGS, dar și în calitate de membru al unui consorțiu românesc în cadrul Enterprise Europe Network. Concluzia comisiei a fost că sinergia diferitelor proiecte finanțate de UE oferă valoare adăugată tuturor părților implicate. Evenimentul a atras atenție sporită printre IMM-urile din Serbia și regiune, precum și în mass-media.

“Sunt mulțimită de numărul de participanți la conferință deoarece sala a fost plină până la refuz, iar numărul mare de întâlniri B2B realizate m-au făcut mai ales mândră; eforturile noastre de a conecta tinerii antreprenori sunt evident recognoscibile,” a afirmat Dr. Sanja Popović Pantić, de la Institutul Mihajlo Pupin, membru al proiectului NGS și președintele Asociației Femeilor de Afaceri din Serbia. “Cred că participanții au plecat de la conferință cu informații și cunoștințe valoroase pe care le vor putea aplică în afaceri, inspirați pentru societăți noi, iar mulți au plecat dobândind noi parteneri comerciali și cooperare convenită.” a mai adăugat aceasta.

SESIUNE DE RECENZIE ÎN GRAZ
Spații în Graz, 9 octombrie 2017. Parteneri ai proiectului participanți: municipiul Maribor (PP2); Dezvoltarea Intercomunitară a Zonei Metropolitane Cluj (PP6); Asociația pentru Dezvoltare Sofia (PP7); municipiul Savski Venac (IPA PP2)

Atelier de lucru Partea 1
Educație și Autoritate Publică: Priska Pschaid, șeful Departamentului pentru Egalitate și Femei, orașul Graz; Günter Fürntratt, șeful Departamentului pentru Educație și Integrare, orașul Graz. Prezentarea “Studiu de Caz Local Graz”. Bune practici: Antreprenoriat Social (Colegiul Economic din Eisenerz); Cafeneaua IBOBB

Atelier de lucru Partea 2
Comunitate și Afaceri: Jörg Kahlbacher, CEO al AULA x space. Bune practici: Werner Sammer, Ideentriebwerk; Remo Taferner, Gründungsgarage; Philip Slapar, SunnyBAG.

Obiective și beneficii

Expectanțele participanților au accentuat în principal ecosistemul recent înființat din Graz și diferiții actori din cadrul acestuia. Mai mult de atât, partenerii au fost interesați de a cunoaște aspecte funcționale și de sustenabilitate ale scenei inovative recent înființate existente și a strategiilor de dezvoltare a competenței tineretului din orașul Graz. De asemenea, partenerii au dorit să primească informații privind modul în care operarea în rețea este organizată în spații de conlucrare, modul în care societățile comerciale, universitățile și alte părți interesate conlucrează și modul în care, de exemplu, informațiile despre locuri de muncă și educație la un centru de servicii (IBOBB-Café) este deja oferit în Graz. Fiecare comunitate are nevoi, provocări și oportunități diferite. Recenziile se vor inspira și din măsurile care au funcționat mai puțin pentru a găsi cele mai bune soluții pentru fiecare comunitate.

Lecții însușite

Suportul din partea guvernului local/regional (politici, educație și resurse) este necesar pentru a dezvolta o scenă recent înființată/antreprenoriat al tinerilor sustenabil și de succes. Dezvoltarea competențelor și gândire inovativă și antreprenorială trebuie să fie parte a sistemului educațional, astfel încât să poată fi mai târziu înglobate în societate. Prezentările au oferit noi idei pentru oraș: IBOBB-café a prezentat un model bun și accesibil de cooperare a guvernului local/municipal cu cetățenii săi, iar acest model ar putea fi utilizat în operarea proiectului Laboratoarelor de Inovație.

A doua parte a sesiunii de recenzie AULA X SPACE a permis partenerilor să se întâlnească cu tineri, să le asculte ideile și să afle de ce tip de suport au nevoie pentru a-și dezvolta afacerile. Modelul garajului fondator a arătat cum “innolabs” pot deveni centre de antreprenoriat în cadrul comunităților.

Alte impresii și recomandări

Prezentările din cadrul întâlnirilor de recenzie oferă o analiză comprehensivă a prospectelor locale existente și inițiativelor proiectului. Discuțiile ulterioare privind provocările și experiențele au fost foarte valoroase pentru participanți. Bunele practici cu studenții în inovație socială au arătat de asemenea:
1.
Cât de bine pot fi tinerii încurajați să lucreze pentru realizarea ideilor lor inovative, deși au fost descurajați de eșecuri; și

2.
Cum se introduce antreprenoriatul în școli, prin implicarea antreprenorilor și profesorilor cu experiență în antreprenoriat, pentru a educa tinerii prin propriile lor experiențe.

SESIUNE DE RECENZIE ÎN ROMÂNIA
La data de 14 noiembrie, o vizită de recenzie la Cluj-Napoca a fost organizată pentru partenerii sârbi și austrieci. Cele mai bune practici prezentate au inclus un spațiu de conlucrare inovativă local (ClujHUB), schema de bugetare participativă creată de Grupul PONT și ulterior introdusă pe scară mai largă de municipiul Cluj-Napoca, programul de mentorat SALT al JCI pentru tinerii antreprenori, precum și o inițiativă locală dedicată artiștilor care implică reînnoirea unei vechi clădiri industriale (Fabrica de Perii) – a se vedea poza anexată.

ALTE EVENIMENTE
HACKATHON DE SUCCES ÎN SOFIA
Hackathon de oraș – Un mod bun de a crea idei pentru orașe și comunități mai bune

Ce este un hackathon?
Este un eveniment care adună un număr de oameni tineri și inovatori care, prin tehnologii și idei proaspete, reușesc să vină cu idei și să întocmească un plan pentru implementarea acestora. Se pare că în Sofia, Bulgaria, Hackathonii au succes în canalizarea competențelor inovatoare ale tinerilor și energiei lor prin tehnologii și idei.
Așadar, cum se procedează? Prin aplicarea principiului “inovație prin concurență”, Asociația pentru Dezvoltare Sofia (SDA) a reușit să ajute participanții acestor hackathoni să identifice și să se adreseze problemelor sociale sau urbane acute care, din varii motive, sunt în afara intereselor comerciale normale, și astfel deschid procesul de inovație și rezolvare a problemelor tuturor.

Totul a început cu provocările din față. Conform cercetărilor, Sofia nu proceda corect în a oferi oportunități pentru inovatori și antreprenori. Principalele ținte erau de a stabili agenda locală pentru rezolvarea problemelor cu valoare socială și de a încuraja cultura antreprenorială și dezvoltarea competențelor digitale. Au existat anumite provocări, precum găsirea locațiilor pentru găzduirea unor sute de persoane timp de 24 de ore cu internet rapid fiabil, recrutarea experților trans-disciplinari, furnizarea de resurse online pentru lucru și multe altele. Totuși, nimic nu reușește ca succesul, după cum se spune; primul hackathon este cel mai riscant, iar rezultatele sale bune sunt o garanție pentru succesul evenimentelor viitoare.
Un exemplu bun în acest sens este BG10XEU Hackathon, susținut la 12-13 mai 2017 în Sofia. Evenimentul a fost inițiat de reprezentarea CE în Bulgaria împreună cu municipiul Sofia, în timp ce SDA, în parteneriat cu Universitatea Software, Fundația Webit, UPNETIX și Consiliul Britanic din Bulgaria, au fost organizatorii principali. Partenerii hackathon au fost Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Științei, Universitatea Sofia – Facultatea de Matematică și Informatică și Facultatea de Economie, Universitatea de Studii Bibiotecare și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică – Gabrovo, Universitatea Liberă Burgas, Universitatea Ruse, Universitatea Veliko Tarnovo, Sofia Tech Park, Sofia Markets East, Coca Cola HBS, Nescafe Dolce Gusto, ONTOTEXT, Data Science Society, NGO Links, Imperia Online, DeaMix, Grazhdante.bg, Fund of Funds, Coworking Bansko și Idea Comm. Partenerii generali au fost Mtel (cunoscut și ca Mobiltel) și Telelink Group, iar partener media a fost BNT.
Evenimentul a atras 350 de participanți care au format 49 de echipe. Li s-au dat 24 de ore pentru a crea o idee și pentru a calcula implementarea sa. Opt echipe au ajuns la selecția finală și și-au prezentat ideile în fața unui juriu și a audienței. Câștigătorul general a fost o echipă care a dezvoltat o aplicație prototip pentru traducerea directă a textului înregistrat video în limbajul semnelor, cu opțiunea de extindere înspre recunoașterea și predarea limbajului semnelor. Alți câștigători au creat o aplicație care traduce limbajul semnelor în timp real, un site de internet pentru probleme urbane și posibile soluții, atât de la guvernul municipal cât și de la cetățeni, și un joc mobil bazat pe web cu realitate amplificată, în care jucătorii pot planta și îngriji copaci virtuali situați în spațiile libere ale copacilor lipsă din Sofia reală.
Hackathonii continuă să fie organizați ca mijloc de brain-storming și pentru crearea de idei pentru un oraș și un mediu comunitar mai bun. Participanții încă sosesc pentru fiecare nou eveniment și continuă să construiască o rețea socială a inovatorilor.

Mai multe informații se pot obține la: fond.sofia-da.eu

CONSILIUL PENTRU TINERET
Proiect prezentat în fața Noului Consiliului Consultativ pentru Tineret din Sofia
Proiectul NGS a fost prezentat de echipa Asociației pentru Dezvoltare Sofia (SDA) și Michaela Ivanova, Consilier Municipal din Sofia și președinte al LIAG Sofia, la data de 11 octombrie 2017 în timpul primei întâlniri a noului format Consiliu Consultativ pentru Tineret Sofia. Primarul din Sofia, Yordanka Fandakova, a întâmpinat mai mult de 40 de tineri din 11 asociații studențești, școli și organizații pentru tineret care vor asista primarul și consiliul municipal în politicile pentru tineret și mai ales în implementarea și evaluarea Strategiei pentru Tineret din Sofia. Dobândirea de cunoștințe și competențe și orientarea profesională sunt două din principalele priorități în strategia pentru tineret a orașului, astfel că proiectul NGS și laboratorul de inovație pe care SDA și consiliul local le vor crea sunt fundamentale pentru realizarea acesteia. Implicarea Consiliului Consultativ pentru Tineret din Sofia transformă proiectul NGS într-o inițiativă la nivelul întregului oraș.

LABORATORUL DE VIS ÎN DOMENIUL INOVAȚIEI PENTRU TINERET
Un eveniment interactiv pentru un Laborator în Sofia cu adevărat util
Care ar fi Laboratorul de vis în domeniul Inovației pentru Tineret? Acesta a fost aspectul principal conceput cu 30 de tineri reprezentând diverse ONG-uri de tineret, organizații care militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, studenți, reprezentanți ai Consiliului Municipal Sofia și LIAG.

Echipa SDA, în cooperare cu echipa Consiliului local, au organizat evenimentul interactiv sub proiectul NGS, finanțat prin Programul Danubian Interreg.
Discuția a avut trei sesiuni pentru (infra)structură:

1) LOCUL– cum va arăta, pentru a atrage inovatori tineri;
2) OAMENI – cine va fi ținta principală necesară pentru a munci acolo; și
3) SERVICII – ce ar oferi Laboratorul de Inovație din Sofia.

Credem că implicarea atât a factorilor decizionali din cadrul Consiliului municipal cât și utilizatorii viitori ai școlii de drept de la începutul procesului de creare a conceptului Sofia este o garanție a creării sale de succes.

MSV BELGRAD A PREZENTAT PROIECTUL NEWGENERATIONSKILLS
Oficiul pentru Tineret al municipiului Savski Venac a găzduit reprezentanții echipelor GIZ Serbia și GIZ Kyrgyzstan care s-au ocupat de aspecte care afectează tineretul, formare vocațională și angajare la data de 18 mai. Proiectul NGS a fost prezentat ca parte a proiectelor în curs de derulare implementate de municipiul Savski Venac și ca examplu de bună practică care desfășoară o abordare largă în îmbunătățirea mediului de antreprenoriat social pentru tineret local.
Managerul de proiect NSG-MSV Biljana Joncic a oferit o scurtă prezentare accentuând țintele, obiectivele și rezultatele scontate ale NGS, precum și activități care sunt în prezent implementate. Aceasta a subliniat modul în care proiectul a fost atent proiectat pentru a oferi autonomie tineretului, a încuraja inovația lor și a livra un set de “competențe ale noii generații”, astfel îmbunătățind competențelor lor.

CAMPANIA LOCALĂ DE COMUNICARE DIN ÚJBUDA
Concursul de fotografii “Ocupația de vis”
Partenerul Újbuda al Proiectului NGS a organizat un concurs de fotografii intitulat “Ocupația de vis” între 10 noiembrie și 1 decembrie. Tinerii cu vârste între 13 și 25 de ani au putut aplica printr-o fotografie care reprezintă viziunea lor cu privire la ocupația de vis, încurajându-i astfel să înceapă să se gândească la lumea muncii. Mai mult de atât, concursul a oferit o mare oportunitate de a promova proiectul NGS în cadrul grupului țintă.

Aplicanții au avut două șanse de câștig: un juriu alcătuit din trei membri a selectat trei fotografii de top pe care le-au considerat a fi cele mai bune, iar o fotografie a fost de asemenea premiată de voturile publice prin intermediul Facebook. Competiția a fost închisă oficial la o ceremonie de decernare de premii la data de 1 decembrie.

Principalii doi piloni ai campaniei, promovând nu doar concursul de fotografii, ci și întreg proiectul NGS, au fost comunicarea on- și off-line. În perioada de depunere a aplicațiilor, postări regulate informaționale și de interes au apărut pe pagina de Facebook a NGS Újbuda. Anunțuri pe Facebook au fost de asemenea folosite, promovând atât pagina de Facebook cât și concurența. Concursul de fotografie a apărut și în ariile specifice ale Újbuda, precum website-ul său municipal. Suplimentar, anunțuri de afișare au fost de asemenea aplicate folosind Google AdWords. Apariții extinse offline au fost oferite prin postere în școli și internate, dar și prin anunțuri la metrou.
La încheierea concursului, cele mai creative activități au fost premiate la ceremonia de premiere, care a oferit o oportunitate grozavă pentru ca proiectul să devină mai cunoscut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *